Pomiary elektryczne Wrocław

Zapoznaj się z ofertą poamiarów elektrycznych.

Doskonale rozumiem znaczenie sprawnej instalacji dla bezpieczeństwa klientów – a nie ma sprawnej instalacji bez profesjonalnych pomiarów. Priorytetem dla mnie jest przeprowadzanie ich w sposób rzetelny i skrupulatny, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji. Dlatego zajmujemy się realizacją profesjonalnych pomiarów elektrycznych – zarówno dla potrzebo odbioru budynku, jak i okresowych przeglądów instalacji.

pomiary elektryczne

Zgodnie z aktualną wiedzą i standardami pomiary realizowane są w licznych układach sieciowych TN-C, TT, IT, TN-S. Do pomiarów wykorzystujemy jedynie nowoczesne i atestowane mierniki, które gwarantują najbardziej dokładne odczyty pomiarowe. Realizację pomiarów kończy przygotowanie specjalnego i autoryzowanego przez nas protokołu pomiarowego, zgodnego z wymogami prawa budowlanego oraz standardami obsługi instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bogate doświadczenie pracowników, szeroka wiedza i umiejętność obsługi wyspecjalizowanego sprzętu pomagają nam w precyzyjnym wykonywaniu pomiarów elektrycznych – zarówno wstępnych, jak i w toku okresowych kontroli działania instalacji elektrycznej.

Realizujemy pomiary elektryczne we Wrocławiu i okolicach.

Przed oddaniem świeżo wykonanej instalacji konieczne jest przeprowadzenie pomiarów odbiorczych. Podobnie sprawa się ma dla instalacji modernizowanych i oddawanych do ponownego użytku. Podstawowym celem badań odbiorczych jest przede wszystkim ocena sprawności działania instalacji elektrycznej oraz zbadanie, czy wszelkie prace odbyły się zgodnie z normami jakości i przepisami.

Realizujemy również pomiary obligatoryjne z mocy Ustawy Prawo Budowlane, które realizowane powinny być przynajmniej w odstępach 5-letnich.

  • Jak wyglądają pomiary instalacji?
  • Uprawnienia

Usługi pomiarowe realizujemy zarówno w mieszkaniach, na terenie wspólnot mieszkaniowych, domach, firmach, sklepach, obiektach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. Nasze usługi pomiarowe skupiają się przede wszystkim na:

  • ocenie ciągłości przewodów elektrycznych,
  • kontroli właściwości izolacji,
  • pomiarach parametrów eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych,
  • ocenie poboru prądu, mocy oraz napięć w obwodach elektrycznych,
  • przeglądy makroskopowe instalacji elektrycznych,
  • testy i próby działania instalacji elektrycznej.

Wszyscy pracownicy zajmujący się pomiarami dysponują stosownymi kwalifikacjami (SEP, certyfikaty zewnętrzne) i mają wieloletnie doświadczenie w realizacji prac pomiarowych i rzeczoznawstwie instalacji elektrycznych.

Wszystkie usługi realizujemy z bezpłatnym dojazdem do klienta, starając się dostosować do jego potrzeb.

Prace kontrolne jesteśmy w stanie zrealizować również w formie zewnętrznego audytu instalacji, który przeprowadzany może być bez zakłócania pracy zakładu przemysłowego lub realizacji usług handlowych. Do wszystkich klientów podchodzimy indywidualnie – przygotowujemy dokładny harmonogram pomiarów oraz zajmujemy się dokładną wyceną prac mierniczych i ewentualnego serwisowania instalacji.

Zadzwoń po rzetelnego elektryka!

tel. 667 863 922